Klimatsmart

Har du ett energisnålt hus

För mindre än servicekostnaden på din bild får du svaret

Du har kanske redan installerat en värmepump och på så sätt sänkt din energikostnad, men huset har ju fortfarande samma energiförbrukning!

 

Känns det kanske lite dragigt eller kallt, blåsiga eller kalla dagar? För inomhusmiljön är det alltid gynnsamt att ta ytterligare ett steg och bättra på skalskyddet än att bara tillföra mera energi, även om den framställs till en lägre kostnad.

Dags att du nu tar nästa steg och då kanske inte bara med omsorg om den egna plånboken utan även för vår gemensamma miljös skull. Det är dags att kontrollera om man missat något i tätning och isolering? Detta avslöjas direkt vid en värmefotografering.

Om vi inte upptäcker några brister ⇒ BRA
Då kan du sova lugnt när du vet att du fått vad du betalt för och även det kan vara värt en slant att känna till.

Du har antagligen inte tänkt sälja huset nu eller ens i den närmaste framtiden, men den dag det sker, är det energideklaration av huset som gäller vid överlåtelse. Energideklarationen talar om hur det borde vara, vi talar om hur det är!

Idag har uppvärmningskostnaden stor betydelse för värderingen av huset. Du kan inte påverka energipriserna, men du kan påverka din energikonsumtion.
Ta chansen att se bakom fasaden och få en bild av hur bra huset är i praktiken. Kanske du även hinner vidta åtgärder innan stundande vinter sätter in.