Värmefotografering

Termografering

Värmefotografering ( termografering, termografi ) är en teknik som gör det möjligt att på avstånd urskilja små temperaturskillnader på en yta utan beröring eller på annat sätt påverka ytans temperatur med mätverktyget.
Resultatet av mätningen dokumenteras med värmefoto och vanliga digitala foto.

En vanlig hus undersökning kan göras på två olika nivåer, allt beroende på vad det är man vill uppnå med undersökningen. Priserna nedan avser en normalvilla och priset inkluderar 50km resväg till kund.

Nivå 1

Den mest grundläggande och enklaste undersökningen är att gå igenom de vanligaste felaktigheterna och dokumentera dessa. Undersökningen går igenom samtliga fönster och dörrar och ger en bild av hur fönster/dörrlisten tätar och om drevningen runt fönster och dörrar håller godtagbar standard.
Undersökningen dokumenteras med bilder och en skriftlig rapport baserad på en genomgång av samtliga bilder i ett speciellt analysprogram.
Pris: 2000 kr inkl. moms

Nivå 2

Utöver det som ingår i nivå1 så undersöks även samtliga tak, golvlistor och hörn d v s alla vinklar kopplade till husets skalskydd. Även öppna vindsutrymmen kontrolleras för att se om det finns några onormala värmeutsläpp.
Undersökningen dokumenteras med bilder och en skriftlig rapport baserad på en genomgång av samtliga bilder i ett speciellt analysprogram.
Pris: 3500 kr inkl moms