Värmeförluster

Vart tar energin vägen för ett normalhushåll?

Så här fördelas uppvärmningskostnaden.

Så här fördelas uppvärmningskostnaden i det svenska genomsnittshuset

Boyta: 144 kvm
Total energianvändning: 26 600 kWh/år
Hushållsel: 6 200 kWh/år
Varmvatten: 5 000 kwh/år
Uppvärmning: 15 000/kWh/år

(Baserat på SCBs Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2005)Vid ett elpris på 1,30 kr/kWh blir fördelningen av energiförlusterna per år enligt bilden nedan.

Detta kan du påverka!