Energiförbrukning

Rätt besparing för lägre energiförbrukning

Uppvärmning står för ca 60% av hushållets energiförbrukning varav en del ventileras bort ofrivilligt genom brister i husets skalskydd. Moderna uppvärmningslösningar lönar sig ofta men kräver service, underhåll och återkommande utbytesinvesteringar. Det är därför troligt att det är mer lönsamt att som ett första steg börja med att täta och isolera huset än att byta till en ny energikälla.

Med värmefotografering får du en detaljerad bild av hur ditt hus fungerar värmemässigt. Med rätt kunskap har du goda förutsättningar för att sänka din energiförbrukning till lägsta möjliga investeringskostnad.

Med värmefotografering ser man det som ögat inte ser, det gäller alltifrån dålig isolering, till dragiga väggar, golv och tak. Speciellt viktigt för dig som har eller tänker satsa på ventilation med värmeåtervinning.

Med kamerans hjälp kan man även upptäcka andra icke synliga brister i huset, såsom läckor, fuktskador, konstruktionsfel mm.