Ombyggnad och reparation

Rätt åtgärd vid ombyggnad och reparation

Planerar du att bygga om eller reparera ditt hus är det klokt att börja med värmefotografering. Värmefotografering ger dig en bra bild över de åtgärder som måste genomföras och i vilken ordning.

 

En värmefotografering pekar tydligt ut var behoven finns. Isolering och tätning är oftast bagatellartade åtgärder. Kostnaden ligger i återställningsarbetet i form av ny ytbeklädnad för golv, tak och väggar. Det är därför klokt att vid behov vidta isolerings- och tätningsåtgärder före en planerad reparation.