Värdering av hus

Säkerställ rätt pris genom att låta värmefotografera huset som ett komplement till energi-deklaration och den normala besiktningen.

Att ha rätt och fullständig kunskap om sitt hus är nödvändigt för att som säljare kunna svara upp mot de nya EU-kraven som nyligen antagits som lag av Sveriges Riksdag. Lagen går i korthet ut på att säljaren är skyldig att lämna en energideklaration av sin fastighet vid försäljning enligt vissa kriterier. Värmefotografering av ditt hus är ett sätt, att få fram en fullständig bild av eventuella defekter i form av dålig isolering, köldbryggor och draghål eftersom en värmekamera ser det ögat inte ser.

Till detta kommer ett ansvar, för dig som säljare, för dolda fel i 10 år. Dolda fel är, som ordet antyder, fel som inte är direkt uppenbara eller kan ses för blotta ögat. Vid värmefotografering kan dolda fel som fuktskador och vattenläckage upptäckas.