Analys & Rapport

När vi besökt dig ägnar vi några timmar på hemmaplan med att köra de IR-bilder vi tagit hos dig i ett speciellt analysprogram i datorn. Där kan vi mera i detalj studera bilderna och den stora mängd mätvärden dessa innehåller. Vi anpassar dem sedan med hjälp av analysprogrammet så att de skall bli jämförbara med varandra för att förenkla ditt beslut kring var du vill starta dina åtgärder och vad du kanske inte tänker åtgärda alls.

 

Till slut väljer vi ut ett antal bilder där vi finner de största problemområdena hos just dig och presenterar dem i en rapport med både verbal beskrivning, IR-bilder och vanliga digitala foton, det senare så att du enkelt kan orientera dig var IR-bilden är tagen.
Rapporten sänder vi hem till dig inom 2 veckor från besöket.